UAB „ULA Technologies“, sudalyvavusi šešiose specializuotose parodose užsienyje, tikisi sulaukti dar daugiau klientų poilsiui ir sveikatinimo paslaugoms.

UAB “ULA Technologies” sėkmingai įgyvendino projektą Medicininio turizmo veiklos efektyvinimas ir plėtra tikslinėse užsienio rinkose“, kuris iš dalies buvo finansuotas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal LR ūkio ministerijos ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra administruojamą priemonę „Naujos galimybės“. Projekto vertė - 62 056,33 Eur, paramos suma - 37 233,80 Eur. Nuo 2014 m. spalio iki 2015 m. balandžio mėn. įmonė dalyvavo 6 specializuotose turizmo, įskaitant ir medicininį turizmą, parodose Ukrainoje (Kieve), Suomijoje (Helsinkis), Norvegijoje (Stavangeris), Vokietijoje (Šverinas), Švedijoje (Gioteborgas) ir Azerbaidžiane (Baku).

Parodų metu UAB ”ULA Technologies” pristatė prekės ženklą MedLT ir įmonės / jos partnerių siūlomas sveikatos/ sveikatinimo paslaugas, apimančias:

 • SPA paslaugas,
 • plastinę chirurgiją,
 • stomatologiją,
 • ortopediją,
 • dermatologiją,
 • ginekologiją, urologiją,
 • akių ligų gydymą,
 • širdies ligų gydymą,
 • kosmetologiją,
 • reabilitaciją, įskaitant ir vaikų reabilitaciją
 • kitas sveikatos ir sveikatinimo apslaugąs

Įgyvendintas projektas leis įmonei padidinti tiek eksporto pajamas, tiek ir eksporto pajamų dalį bendroje įmonės pajamų struktūroje bei prisidės prie įmonės konkurencingumo augimo. Pasibaigus projektui, ir toliau palaikomi bei plėtojami projekto metu užmegzti kontaktai, kas leis išplės krypčių, į kurias UAB „ULA Technologies“ eksportuoja paslaugas, ratą. 

Projekto metu įgyta patirtis leis maksimaliai tiksliai išskirti ir susikoncentruoti ties didžiausią potencialą turinčiomis eksporto rinkomis.

Dalyvavimas tarptautinėse parodose ženkliai padidino  ne tik ženklo „MedLT“ ir UAB „ULA Technologies“ siūlomų paslaugų žinomumą, bet ir sudarė galimybę populiarinti Lietuvą kaip turizmo, bendrąja prasme, kryptį. Tai leis pritraukti didesnius užsienio turistų, įkaitant tuos, kuriems reikalingos medicininės/sveikatinimo/sveikatingumo paslaugos, srautus.

Projekto įgyvendinimas darys teigiamą poveikį ne tik UAB "ULA Technologies" ilgalaikio konkurencingumo augimui, bet ir prisidės prie naujų aukštos kvalifikacijos darbo vietų Lietuvoje (gydytojai, medicininis personalas) sukūrimo bei esamų darbo vietų išlaikymo. Pritraukus didesnius užsienio pacientų ir sveikatingumo/SPA paslaugų pageidaujančių užsienio turistų srautus, teigiamą ekonominį poveikį pajus ne tik medicininio tarpininkavimo veiklą vykdanti UAB "ULA Technologies" bet ir tiesiogiai paslaugas teikiančios medicinos bei sveikatos priežiūros įstaigos. Tai kartu prisidės prie vienos iš šiuo metu aktualiausių makroekonominių problemų - emigracijos sąlygojamo protų nutekėjimo, sprendimo. Aukštos pridėtinės vertės žmonių sveikatos priežiūros paslaugų sektoriaus plėtra savo ruožtu prisidės Lietuvos ūkio konkurencingumo didėjimo bei biudžeto pajamų augimo.