Mūsų įmonės ekspertai ir konsultantai padės:

  • paregti techninę galimybių studiją ar MTTP projektą;
  • suteiks konsultacijas ES paramos pritraukimo, MTTP veiklų vykdymui, galimybių klausimais.
Statistikos departamento atliktų statistinių tyrimų duomenimis, 2009 m. mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros (MTTP) darbams buvo skirta 765,0 mln. litų. Palyginti su 2008 m., išlaidos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai sumažėjo 125,1 mln. litų, t. y. 14,1 procento ir sudarė 0,84 procento šalies bendrojo vidaus produkto (2008 m. – 0,80 %).Kaip ir 2008 metais, daugiausiai išlaidų MTTP darbams skirta aukštojo mokslo sektoriuje – 402,8 mln. litų, arba 52,7 procento visų MTTP išlaidų 2009 m., verslo įmonių sektoriuje – 181,6 mln. litų (23,7 %), valdžios sektoriuje – 180,6 mln. litų (23,6 %). 2009 m. MTTP išlaidų santykis su BVP aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose sudarė 0,64 procento (2008 m. – 0,60 %).Verslo sektoriuje MTTP išlaidų santykis su BVP sudarė 0,20 procento (2008 m. – 0,19 %).