UAB ULA Technologies teikia mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugas, kurios apima:

- mokslinių tyrimų veiklas

- maketų ir prototipų kūrimą, įskaitant 3D spausdinimo paslaugas

- maketų ir prototipų išbandymo paslaugas, MTEP projektų inicijavimo ir koordinavimo paslaugą

Teikdami MTEP paslaugas įmonės ekspertai pagal poreikį bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių mokslo ir studijų institucijomis, skaitmeninių inovacijų centrais, kitais MTEP paslaugų teikėjais. 

 

Poreikiui esant mūsų įmonės ekspertai ir konsultantai padės:

- parengti techninę galimybių studiją ar MTTP projektą;

- suteiks konsultacijas ES paramos pritraukimo, MTTP veiklų vykdymui, galimybių klausimais.