E.KOMERCIJOS MODELIO DIEGIMAS IR PARDAVIMŲ PROCESO SKAITMENINIMAS

 

Projekto Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0196

 

UAB „ULA Technologies“ įgyvendina projektą „E. komercijos modelio diegimas ir pardavimų proceso skaitmeninimas“ (Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0196), dalinai finansuojamą Lietuvos Respublikos ir ES struktūrinių fondų lėšos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“  

Priemonė: „ E. komercijos modelis COVID-19 “

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. vasaris – 2023 m. vasaris

 

Projekto tikslas: sukurti ir įdiegti elektroninės komercijos sprendimus įmonės gaminamai produkcijai.

Projekto įgyvendinimas tiesiogiai prisidės prie įmonės pajamų bei konkurencingumo augimo.

Projekto vykdytojas: UAB „ULA Technologies“

Bendra projekto vertė: 34.000,00 Eur

 

Finansuojama projekto dalis: 25.500,00 Eur

 

ORIGINALIŲ PRODUKTŲ SPRENDIMŲ SUKŪRIMAS IR RINKODAROS INOVACIJŲ ĮGYVENDINIMAS

 

Projekto Nr. S-13.1.1-LVPA-K-861-01-0633

 

UAB „ULA Technologies“ įgyvendina projektą „Originalių produktų sprendimų sukūrimas ir rinkodaros inovacijų įgyvendinimas“ (Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0633), dalinai finansuojamą Lietuvos Respublikos ir ES struktūrinių fondų lėšos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“

 

Priemonė: „Kūrybiniai čekiai COVID-19“

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. sausis – 2023 m. sausis

 

Projekto tikslas: inovatyvių produktų dizainų ir rinkodaros inovacijų kūrimas ir diegimas, siekiant įmonės veiklos diversifikavimo ir pajamų augimo.

Projekto įgyvendinimas leis diversifikuoti įmonės veiklą, prisidėti prie įmonės pajamų bei konkurencingumo augimo.

Projekto vykdytojas: UAB „ULA Technologies“

Bendra projekto vertė: 61.960,00 Eur

 

Finansuojama projekto dalis: 46.470,00 Eur

 

 

PARTNERIŲ TARPTAUTINĖM MTEPI INICIATYVOMS PAIEŠKA EĮT RENGINIUOSE, SIEKIANT SURASTI NAUJŲ PRODUKTŲ KŪRIMO TECHNOLOGINIUS SPRENDIMUS

 

Projekto  Nr. S-01.2.1-LVPA-T-844-01-0100

 

UAB „ULA Technologies“ įgyvendina projektą „Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms paieška EĮT renginiuose, siekiant surasti naujų produktų kūrimo technologinius sprendimus“  (projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0100), dalinai finansuojamą Lietuvos Respublikos ir ES struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę “InoConnect”.

 

Priemonė: “InoConnect”

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. rugsėjis – 2022 m. vasaris

 

Projekto tikslas: plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.

Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje – vienoje ar keliose  tarptautinėse ES MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020, Eureka; Eurostars; ir pan.).

 

Projekto vykdytojas: UAB ULA Technologies

Bendra projekto vertė: 20.169,12 Eur