Įmonė įsteigta 2009 m. rugpjūčio 11 dieną. Pagrindinės įmonės veiklos kryptys - moksliniai tyrimai, taikomoji veikla, konsulatvimo ir mokymo paslaugų teikimas. Bendrovė dirba su beveik 50 ilgametę mokslinę, praktinę ir/ar pedagoginę patirtį turinčių mokslininkų, ekspertų ir lektorių.

Kaip sėkmingą įmonės mokslinės veiklos pavyzdį galima paminėti 2010 m. parengtą techninę galimybių studiją "BANDOMOSIOS TECHNOLOGIJOS, SKIRTOS GĖLO VANDENS GAVYBAI PAVEIKIANT TEKANČIO VANDENS SRAUTUS FIZIKINIAS METODAIS, SUKŪRIMAS" ar bendrovės ekspertų dalyvavimą rengiant galimybių studiją "STUDENTŲ PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO ES ŠALYSE ANALIZĖ IR GEROSIOS PATIRTIES PRITAIKYMAS, KURIANT PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO LIETUVOJE MODELIUS, DIEGIANT STANDARTUS".

Ypatingai didelį dėmesį bendrovė skiria technologijų tyrimams ir mokymams, susijusiems su atsinaujančių energijos šaltinių, tokių kaip saulės energija, vėjo energija, geoterminė energija, hidroenergija ar biomasės energija, panaudojimu. Per pastaruosius 2 metus apie 50% įdiegtų įrenginių elektros energijai išgauti buvo susiję su alternatyviąja energija. Būtina atsižvelgti ir į tai, jog šis žaliosios energijos šaltinių paklausos augimas turi stiprų poveikį net tik toms įmonėms, kurios užsiima mokslinias tyrimais ar gamina įrenginius energijai išgauti, tačiau ir energijos perdavimo, paskirstymo bei šiluminių tinklų įmonėms