Pagrindinės įmonės veiklos kryptys - paslaugos susiję su moksliniais tyrimais, taikomąja veikla, konsulatvimo ir mokymo paslaugų, įskaitant užsienio kalbos įgūdžių tobulinimą, teikimas. Dirbame su beveik 50 ilgametę mokslinę, praktinę ir/ar pedagoginę patirtį turinčių mokslininkų, ekspertų ir lektorių.

Ypatingai didelį dėmesį bendrovė skiria technologijų tyrimams ir mokymams, susijusiems su atsinaujančių energijos šaltinių, tokių kaip saulės energija, vėjo energija, geoterminė energija, hidroenergija ar biomasės energija, panaudojimu.